Kontaktinfo:

Rädda strömmingen är startat av Elias Wästberg och är ett upprop för att flytta ut trålgränsen utanför Stockholms skärgård från fyra sjömil till tolv sjömil under tiden som man utreder hur ett hållbart fiske i Östersjön kan uppnås.