Rädda strömmingen i Stockholms skärgård

Det storskaliga fisket med industritrålare riskerar att ta död på såväl strömmingen som det hållbara fisket i skärgården.